Grójec, dnia 24 czerwca 2020r.

Wykaz

nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2020 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu

 

1

Położenie nieruchomości

 

Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 59

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

 

kw nr RA1G/00050801/4

działka nr ew. 1784/15

3

Powierzchnia nieruchomości

0,7361 ha

udział 159/25440

 

 4

Opis nieruchomości

lokal niemieszkalny – garaż nr 28 o pow. użytkowej 15,90 m² (RA1G/00080352/0) położony w budynku transportu i łączności

 

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

symbol planu miejscowego:

UO4 – obiekty administracji

 

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

7

Termin wnoszenia opłat

 

                  nie dotyczy

 

 

 

    

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

  

   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2020 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu- Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 59
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Data publikacji:24.06.2020 11:37
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:24.06.2020 11:38