Grójec, dnia 04 sierpień 2020r.

 

Wykaz

nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r.

 

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Armii Krajowej 8 m. 3

 

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

kw nr RA1G/00045563/5    

działka nr ew. 1400/4

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,0543 ha  

udział w 29/321 części

 

4

Opis nieruchomości

lokal nr 3 o pow. uż. 29,22 m2

 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

 

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

 

92 300 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - miasto Grójec ul. Armii Krajowej 8 m. 3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Data publikacji:04.08.2020 15:03
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:04.08.2020 15:04