Grójec, 2020-09-23

 

Wykaz

 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Aleja Niepodległości 7B m. 11

 

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

kw nr RA1G/00052833/1    

działki nr ew. 3556,82, 3556/84, 3556/86

 

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,1000 ha  

udział w 4508/82208 części

 

4

Opis nieruchomości

lokal nr 11 o pow. uż. 42,66 m2

piwnica o pow. uż. 2,42 m2

 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

 

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

 

140 600 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

 

 

     Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

 

  Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 

Burmistrz
Dariusz Gwiazda

     

     

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 7B m. 11
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:23.09.2020 14:36
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:23.09.2020 14:36