Grójec, 2020-09-23

 

Wykaz

 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 94A m. 2

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości  

 

kw nr RA1G/00083048/7    

działka nr ew. 3664/6

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,1259 ha  

udział w 4048/70094 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 2 o pow. uż. 36,33 m2

piwnica o pow. uż. 4,15 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

 

104 800 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

 

     Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

 

  Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda 

     

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaznieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94A m. 2
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:23.09.2020 14:37
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:23.09.2020 14:37