Grójec, 2020-09-23

 

Wykaz

nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 94E m. 1

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości  

 

kw nr RA1G/00081411/9    

działki nr ew. 3664/11, 3664/13

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,1990 ha  

udział w 5222/139235 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 1 o pow. uż. 49,22 m2

piwnica o pow. uż. 3,00 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

 

142 000 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

 

     Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

  Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94E m. 1
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:23.09.2020 14:40
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:23.09.2020 14:40