Grójec, 06-10-2020

 

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

 

 

 

1

Położenie nieruchomości

ul. Józefa Piłsudskiego 80 m. Grójec

 

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00095624/6

 

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 3651/1 o pow. 0,0885 ha

 

 4

Opis nieruchomości

grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności

 

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

8.MW/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

 

6

Cena nieruchomości gruntowej stanowiąca różnicę wartości praw własności i użytkowania wieczystego

48 675 PLN netto

 

7

Forma zbycia nieruchomości

sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

 

 

 

     Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

  

   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. -gmina Grójec, miasto Grójec -ul. Józefa Piłsudskiego 80 m. Grójec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Data publikacji:06.10.2020 14:25
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:06.10.2020 14:28