BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.07.10.2020r.

GP.671.3.1.2020.ID

 

INFORMACJA WO.0050.212.2020

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Na podstawie art. 7 ust.10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 219 z późn. zm.), zawiadamiam  o umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem poziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na działce nr 3599/5 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww ustawy uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA.pdf

 
z- ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja WO.0050.220.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem poziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na działce nr 3599/5 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:07.10.2020 13:46
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:07.10.2020 18:22