Grójec, 16-12-2020

 

 

Wykaz

nieruchomości gminnej  przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu

1

Położenie nieruchomości

 

Grójec ul. Mszczonowska 23

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

 

kw nr RA1G/00051900/5

działka zabudowana

3

Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia wg katastru nieruchomości

działka nr ew. 1364 o pow. 0,1298 ha, położona w obrębie 0001 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_4 Grójec-Miasto

 

 4

Opis nieruchomości

lokal użytkowy o pow. 71,0 m², położony na parterze budynku wielolokalowego

 

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

symbol planu miejscowego:

MN – granice obszaru renowacyjnej zabudowy miejskiej

 

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

7

Termin wnoszenia opłat

 

nie dotyczy

 

 

 

     Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

  

   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu-Grójec ul. Mszczonowska 23
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Data publikacji:16.12.2020 14:34
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:16.12.2020 14:34