Grójec, dn.2020-09-22

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
zatrudni w Wydziale Ochrony Środowiska
 pracownika na stanowisku
podinspektora (na zastępstwo)
 w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Oferty mogą składać osoby spełniające poniższe wymagania:

 • określone w art. 6 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz.1282) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • posiadają wykształcenie średnie lub wyższe – ochrona środowiska lub pokrewne,
 • posiadają zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 • nie były prawomocnie skazane za  przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • posiadają minimum 3– letni staż pracy,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu ochrony środowiska,
 • mogą podjąć  pracę od  1 stycznia 2021  roku.

Zakres najważniejszych zadań wykonywanych  na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań dot. decyzji środowiskowych,
 • wprowadzanie danych dot. postepowań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko do bazy OOŚ,
 • nadzór nad wykonywaniem programów ochrony środowiska, ich aktualizacją
  i raportów POŚ,
 • wykonywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 • opracowywanie treści postanowień dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi, projektów prac geologicznych, koncesji górniczych, kierunków rekultywacji,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach naruszenia  postanowień ustaw : o odpadach, Prawo Ochrony Środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości
   i porządku w gminach.

 Termin i miejsce składania dokumentów:
 
 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  i CV należy składać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, - Biuro Obsługi Interesanta,  w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE Urząd Gminy i Miasta w Grójcu zatrudni w Wydziale Ochrony Środowiska pracownika na stanowisku podinspektora (na zastępstwo) w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:18.12.2020 12:07
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:18.12.2020 12:07