BURMISTRZ GMINY I MIASTA                                                       
                   GRÓJEC
                    05-600 Grójec
             ul. J. Piłsudskiego 47

    Grójec  30.03.2021r.

GP.671.2.1.2021.ID

INFORMACJA WO.0050.44.2021

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Na podstawie art. 7 ust.10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 219 z późn. zm.), zawiadamiam  o umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Grójcu przy ul. Bokserskiej, na działce nr 4442 oraz fragmentach działek nr 3265/6 i 3265/7 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww ustawy uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA WO.0050.44.2021 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej - budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Grójcu przy ul. Bokserskiej, na działce nr 4442 oraz fragmentach działek nr 3265/6 i 3265/7 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.03.2021 14:57
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.03.2021 15:21