Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego.

 

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:


1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
2) zakup i zainstalowanie:
a/ deszczowni
b/ urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
c/ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)Jakie dokumenty:
Wniosek podatnika zawierający nr identyfikatora podatkowego, określenie rodzaju inwestycji, okresu jej realizacji, poniesionych wydatków.

Załączniki:
1. Rachunki stwierdzające poniesione wydatki inwestycyjne
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.;)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz.U. z 2007r. poz. 404 z późn. zm.)

Opis procedury:
Wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 32 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec (przed wydaniem decyzji sporządzenie protokołu w miejscu wykonania inwestycji na okoliczność stwierdzenia zakończenia i oddania do użytku inwestycji)


Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji o udzieleniu ulgi w podatku rolnym

Opłaty skarbowe:
nie występują

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze:
Załącznik Nr 1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 16:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.03.2016 12:36 Dodano załącznik "Formularz z Dz. U. Nr 254, poz 1704 - "
(Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:58 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:57 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:43 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
28.06.2011 09:52 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:52 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:52 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 08:36 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 11:54 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:23Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:22Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 16:39 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)