Wpłaty zobowiązań podatkowych, należności cywilnoprawnych oraz informacje o stanie należności na koncie podatnika (zobowiązanego) z tytułu:

  1. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego – osoby fizyczne
  2. podatków wymienionych w pkt. 1 osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
  3. podatku od środków transportowych – wszyscy podatnicy
  4. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów dzierżawnych, itp.


Jakie dokumenty:
_______________


Załączniki:
__________


Podstawa prawna:
Decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe.
Decyzje określające zobowiązanie podatkowe.
Deklaracje podatkowe.
Akty notarialne, umowy dzierżawy, najmu, itp.


Opis procedury:
ad.1 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
ad.2 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
ad.3 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
ad.4 wystawienie dowodu wpłaty w pokoju nr 33;
a następnie zapłata gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Grójec pokój nr 28.

Wpłat podatków i innych należności można również dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Grójec:
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690 ze wskazaniem rodzaju wpłaty i okresu jakiego dotyczy lub za pośrednictwem inkasentów (tylko osoby fizyczne)


Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia się podatnika (zobowiązanego)


Opłaty skarbowe:
Nie występują


Tryb odwoławczy:
Nie występuje

Formularze:
nie występują

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpłaty zobowiązań podatkowych, należności cywilnoprawnych oraz informacje o stanie należności na koncie podatnika
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:09.06.2003 16:46
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:04.03.2016 10:42