Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Wydział podatków i opłat:

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.  
1.Hanna Majewska –  Naczelnik Wydziału 27 (48) 664-30-91 wew. 37  
2. Iwona Pietras - inspektor
3. Urszula Kurczyńska – inspektor
32 (48) 664-30-91 wew. 43  
4. Małgorzata Dębowska Wieczorek - inspektor
5. Milena Komorowska - inspektor
1 (48) 664-30-91 wew. 51  
6. Renata Kaźmierczak - z-ca naczelnika
7. Renata Dudek - inspektor
1a (48) 664-30-91 wew. 46  
8. Agnieszka Burzyńska - podinspektor
9. Magdalena Maciak – referent
10. Maria Żarczyńska - inspektor
11. Małgorzata Stykowska - inspektor
33 (48) 664-30-91 wew. 44  

 

 1. Prowadzenie ewidencji wymiarowej podatników i podstaw opodatkowania w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych,
 2. Prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych dla należności podatkowych i wystawianie dowodów wpłat,
 3. Dokonywanie wymiaru podatków i opłat oraz prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości informacji i deklaracji składanych przez podatników,
 4. Prowadzenie postępowań podatkowych i kontrolnych w zakresie prawidłowości wymiaru i poboru podatków i opłat
 5. Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, dokonywanie okresowych analiz ściągalności zaległości podatkowych oraz zabezpieczanie należności podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej i inne formy zabezpieczenia uregulowane w przepisach prawa,
 6. Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg i zwolnień ustawowych oraz udzielanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 7. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi a także innymi jednostkami kontroli finansowej.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez gminę przedsiębiorcom,
 9. Prowadzenie urządzeń księgowych opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów dzierżawnych za grunt oraz opłat za wykup nieruchomości i lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz wystawianie dowodów wpłat,
 10. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny  wynikający z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji,  rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu
  a w szczególności  zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
 11. Dokonywanie rozliczeń inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i opłaty targowej,
 12. Prowadzenie spraw dotyczących targowisk oraz kontrola poboru opłaty targowej i nadzór nad targowiskami,
 13. Prowadzenie spraw dotyczących opłat skarbowej,
 14. Weryfikacja wniosków, prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji oraz sprawozdawczość w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
 15. Współpraca z organami: ewidencji gruntów i budynków, ewidencji pojazdów, architektoniczno – budowlanymi, skarbowymi itp. w zakresie zbierania informacji podatkowych,
 16. Rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych realizowanych przez Urząd Skarbowy a stanowiących dochody gminy.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 17:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.01.2020 09:09 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
08.08.2019 08:13 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.07.2019 14:30 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.07.2019 14:29 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.07.2019 14:24 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
07.05.2019 13:11 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
23.08.2018 09:18 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
23.08.2018 09:16 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.06.2018 13:01 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
11.01.2017 08:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.03.2016 12:07 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 12:04 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 11:59 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
21.01.2016 08:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
07.10.2015 11:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.09.2015 11:08 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.12.2014 09:55 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
07.10.2014 13:06 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.02.2012 10:09 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.02.2011 14:59 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.01.2011 09:17 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.05.2010 14:35 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
23.10.2009 10:20 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.10.2009 15:18 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.10.2009 15:17 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
31.07.2009 13:27 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
31.07.2009 13:22 Zmiana nazwy (Maciej Półtorak)
09.02.2009 14:53 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
09.02.2009 08:49 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.02.2009 14:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.02.2009 13:48 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
31.12.2003 10:08 Zmiany na dzień 1.01.2004 r. (Maciej Półtorak)
09.06.2003 17:49 Formatowanie tekstu (Maciej Półtorak)
09.06.2003 17:47 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)