Procedura załatwiania sprawy w UMiG w Grójcu

Numer  GP - 6727

Tytuł:

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta).

Załączniki:

Mapa geodezyjna w skali 1:5 000 lub 1 : 10 000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz.U. Nr 80, poz. 717) art. 30
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Opis procedury:

Zaświadczenie zostaje wydane na wniosek z określeniem celu w jakim będzie wykorzystane.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 11, tel. 664 30 10

Termin załatwienia sprawy:

1-3 dni.

Opłaty skarbowe:

  • za zaświadczenie 17 zł.

Tryb odwoławczy:

-----------------------

Formularze:

Z3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:16.03.2006 11:18
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:10.02.2011 14:11