Zarządzenie nr 31/06
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok Radzie Miejskiej w Grójcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie , Zespół w Płocku.

Na podstawie art.199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 2005 roku/
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec za 2005 rok , w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości - 46.414.987 zł
WYDATKI zrealizowano w wysokości - 47.746.158 zł

§ 2.

Przesłać kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Grójec z załącznikami od nr 1-16:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Grójcu.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:16.03.2006 18:56
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:13.06.2008 09:42