Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zarządzenie nr 31/06
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok Radzie Miejskiej w Grójcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie , Zespół w Płocku.

Na podstawie art.199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 2005 roku/
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec za 2005 rok , w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości - 46.414.987 zł
WYDATKI zrealizowano w wysokości - 47.746.158 zł

§ 2.

Przesłać kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Grójec z załącznikami od nr 1-16:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Grójcu.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2006 18:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.06.2008 09:42 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
13.06.2008 09:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
16.03.2006 19:04Dodano załącznik "17 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:03Dodano załącznik "16 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:03Dodano załącznik "15 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:02Dodano załącznik "14 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:02Dodano załącznik "13 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:01Dodano załącznik "12 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:01Dodano załącznik "11 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:00Dodano załącznik "10 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 19:00Dodano załącznik "09 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:59Dodano załącznik "08 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:59Dodano załącznik "07 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:58Dodano załącznik "06 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:58Dodano załącznik "05 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:58Dodano załącznik "04 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:57Dodano załącznik "03 - " (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:57Dodano załącznik "02 -" (Maciej Półtorak)
16.03.2006 18:56 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)