Sprawozdanie znajduje się w załączonych plikach

  1. Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
  2. Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
  3. Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  4. Załącznik nr 4 - Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w  okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
  6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w  okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
  7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od początku roku 2005 do 31.12.2005r.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:30.05.2006 13:04
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:13.06.2008 08:59