Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...

 

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i  Lasów Państwowych

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (DN-1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikiem ZN-1/A i ewentualnie ZN-1/B – do 31 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.


Załączniki:
W przypadku korekty deklaracji - informacja o przyczynach korekty


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na poszczególne lata dostępne: menu przedmiotowe/podatki/stawki podatków i opłat lokalnych/podatek od nieruchomości

Opis procedury:
Podatnik składa wypełniony formularz deklaracji (DN-1) w pokoju nr 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.


Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni.


Opłaty skarbowe:
Nie występuje

Tryb odwoławczy:
Tylko w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że złożona deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym lub nie została złożona i wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego – odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Formularze:
– DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
- ZN-1/A Dane o nieruchomościach
- ZN-1B Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchmości 
 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.03.2016 11:14 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:47 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
05.07.2011 14:51 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:51 Dodano załącznik "Deklaracja -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:51 Usunięto załącznik Deklaracja -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:46 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:46 Dodano załącznik "Załącznik ZN-1/B -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:46 Usunięto załącznik Załącznik ZN-1/B -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:45 Dodano załącznik "Załącznik ZN-1/A -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:45 Usunięto załącznik Załącznik ZN-1/A
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:43 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:43 Usunięto załącznik Uchwała Rady nr XXX/203/04 -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:43 Dodano załącznik "Deklaracja -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:42 Usunięto załącznik Deklaracja -
(Rafał Markiewicz)
29.06.2011 14:53 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 12:01 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:17Dodano załącznik "Uchwała Rady nr XXX/203/04 - "
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:15Dodano załącznik "Załącznik ZN-1/B - "
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:14Dodano załącznik "Załącznik ZN-1/A"
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:13Dodano załącznik "Deklaracja - "
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:10Usunięto załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/7/02 z dnia 2 grudnia 2002r."
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:10Usunięto załącznik "(DN-1) Deklaracja w sprawie podatku
od nieruchomości"
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:10Usunięto załącznik "(DN-1) Deklaracja w sprawie podatku
od nieruchomości"
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:10 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:08 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:21Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/7/02 z dnia 2 grudnia 2002r. "
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:19Dodano załącznik "(DN-1) Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:19Dodano załącznik "(DN-1) Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 15:28 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)