Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę

 

Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę


Jakie dokumenty:
- pisemny wniosek zainteresowanego

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2015 rokupoz. 388.

Opis procedury:
- pracownik WSO wyszukuje w archiwum dowodów osobistych dokumenty i poświadcza ich kserokopie za zgodność z oryginałem. Wydawane są karty osobowe i ankiety pierwszego dowodu osobistego osób żyjących, zmarłych i ich spadkobierców ubiegających się o odszkodowanie wojenne, posiadających aktualny dowód osobisty wydany przez Grójec.

Miejsce załatwienia sprawy:
- w Urzędzie Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 664 – 30 – 91 wew. 53 – inspektor Jolanta Kępka.

Termin załatwienia sprawy:
- od ręki

Opłaty skarbowe:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012r. poz. 1282.

Tryb odwoławczy:
- procedura odwoławcza nie występuje

Formularze:
- wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 18:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż