Zarządzenie Burmistrza nr 29/07 z dnia 14.03.2007r.

Zarządzenie nr 29/07
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za  2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu za  2006 rok - Radzie Miejskiej w Grójcu.

            Na podstawie art.199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późn.zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta  Grójec za 2006 rok , w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości 47.590.968,77 zł
WYDATKI  zrealizowano w wysokości 46.187.858,71 zł

§ 2.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu- za  2006 rok.

§ 3.

Przesłać kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec z załącznikami od nr 1-17:

  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
  • Radzie Miejskiej w Grójcu.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 29/07 z dnia 14.03.2007r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2007 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.04.2007 08:11 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "17. - " na "17. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "16. - " na "16. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "15. - " na "15. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "14. - " na "14. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "13. - " na "13. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "12. - " na "12. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "11. - " na "11. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "10. - " na "10. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "9. - " na "9. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:07 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "8. - " na "8. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:07 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "7. - " na "7. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "6. - " na "6. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "5. - " na "5. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "4. - " na "4. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "3. - " na "3. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "2. - " na "2. - "

(Rafał Markiewicz)
20.04.2007 08:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "1. - " na "1. - "

(Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:53 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:52 Dodano załącznik "18. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:52 Dodano załącznik "17. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:52 Dodano załącznik "16. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:51 Dodano załącznik "15. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:51 Dodano załącznik "14. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:50 Dodano załącznik "13. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:50 Dodano załącznik "12. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:49 Dodano załącznik "11. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:49 Dodano załącznik "10. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:48 Dodano załącznik "9. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:48 Dodano załącznik "8. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:47 Dodano załącznik "7. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:46 Dodano załącznik "6. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:46 Dodano załącznik "5. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:45 Dodano załącznik "4. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:44 Usunięto załącznik "4. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:44 Dodano załącznik "4. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:43 Dodano załącznik "3. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:43 Dodano załącznik "2. - " (Rafał Markiewicz)
19.04.2007 14:42 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)