URZĄD STANU CYWILNEGO

Adres:
05-600 Grójec, Plac Wolności 2
(budynek Ratusza)

tel.: 48 664-80-19 (centrala) 
tel.: 48 664-26-30

Adres do korespondencji: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

  nr pokoju tel /wewn.
1. Anna Górecka – Kierownik Referatu 1 tel. (48)664-80-15
2. Iwona Traczyk – Z-ca kierownika 2 tel. (48)664-80-19
   
3. Anna Romaniuk – inspektor 3 tel. (48)664-26-30
(48)664-80-13
4. Justyna Lewandowska - inspektor 3

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 2. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 3. przyjmowanie dokumentów do ślubu cywilnego
 4. wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego)
 5. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 6. przyjmowanie oświadczeń o: powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej, uznaniu ojcostwa, pochodzeniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 7. wydawanie decyzji w sprawach:
  • sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
  • uzupełnienia, ustalenia treści aktu stanu cywilnego
  • wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg
  • odtworzenia treści aktu stanu cywilnego
  • wpisania treści aktu zaginionego lub zniszczonego do ksiąg stanu cywilnego
  • skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego
  • zmiany imion i nazwisk
 8. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń
 9. ewidencjonowanie i nanoszenie wzmianek w księgach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz przypisków
 10. zawiadamianie właściwych organów ewidencji ludności o zarejestrowanych zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób
 11. prowadzenie archiwum USC oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów w tym archiwum
 12. współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania 100-letnich ksiąg stanu cywilnego
 13. przyjmowanie zgłoszeń oraz przygotowywanie wniosków o nadanie medalu „za długoletnie pożycie małżeńskie”
 14. sporządzanie testamentu alograficznego
 15. prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu stanu cywilnego,

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:22.06.2003 18:09
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:08.08.2019 08:01