Rachunki bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690 Podstawowe (opłata skarbowa oraz inne opłaty(np. użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, itp.) z wyłączeniem podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Bank Pekao S.A. 47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 Depozytowe (kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)
Bank Pekao S.A. indywidualne rachunki bankowe Podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od środków transportowych) - informacja o nr rachunków Wydział Podatków i Opłat  tel.:(48) 664 30 91 wew. 44 lub https://eurzad.grojecmiasto.pl/
Bank Pekao S.A. indywidualne rachunki bankowe Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informacja o nr rachunków Wydział Gospodarki Odpadami  tel.:(48) 679-48-44; (48) 679-48-45 lub https://eurzad.grojecmiasto.pl/

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rachunki bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:02.07.2007 09:55
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:21.01.2021 13:23