Rachunki bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690 Podstawowe (podatki, opłaty lokalne, opłaty skarbowe)
Bank Pekao S.A. 47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 Depozytowe (kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rachunki bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:02.07.2007 09:55
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:22.02.2010 09:19