Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)

 

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego (Konkordatowego
)

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste

Podstawa prawna
art. 81 prawo o aktach stanu cywilnego oraz art. 4 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.z 1964r Nr 9,poz.59 z późn.zm.)

Opis procedury
Dokumenty należy złożyć osobiście u kierownika USC

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
05-600 Grójec, Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)
tel. : 48 664-80-15
Adres do korespondencji: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

Termin załatwienia sprawy:
ustalany indywidualnie z nupturientami

Uwagi:
ważność zaświadczeń - 6 miesiące od daty wydania

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Opłaty skarbowe:
oplata skarbowa w wysokości 84 zł na konto Urzędu sporządzajacego akt małżeństwa.

W przypadku ślubu na terenie gminy Grójec:

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu,

Nr rachunku: 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

Opłatę można również uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub u inkasenta w Banku Spółdzielczym w Grójcu ul. Jatkowa 3

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2003 13:53