Transkrypcje aktów zagranicznych
( wpisanie do polskich ksiąg USC treści aktu urodzenia, małżeństwa,zgonu,
które nastąpiły za granicą i zostały zarejestrowane w zagranicznym USC)

Wymagane dokumenty:

  • oryginał aktu stanu cywilnego zagranicznego .
  • tłumaczenie ww. dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego
  • dowód osobisty ,
  • podanie

Podstawa prawna:
art. 104 Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r.

Opis procedury:
Dokumenty wraz z opłatą skarbową należy złożyć u kierownika USC

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
05-600 Grójec, Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)
tel. : 48 664-80-15 lub 48 664-80-19
Adres do korespondencji: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA do 1 miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Opłaty skarbowe:

  • opłata skarbowa w wysokości 50 zł

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu,

Nr rachunku: 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

Opłatę można również uiścić w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub u inkasenta w Banku Spółdzielczym w Grójcu ul. Jatkowa 3

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Transkrypcje aktów zagranicznych
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:23.06.2003 14:25
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:22.10.2020 09:56