Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów lub zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów lub zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 

Jakie dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów.

Załączniki:
1) rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów.

W określonych przypadkach dołącza się dodatkowo:
a) wykonany przez projektanta projekt zagospodarowania terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
b) projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia jeśli są planowane;
c) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięcia, dla którego konieczne jest jej uzyskanie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie;
d) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom jeżeli zostało wydane.

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r poz 142 ).

Opis procedury:
1. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta ul.Piłsudskiego 47.
2. Oględziny w terenie.
3. Możliwy odbiór decyzji w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 9. 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 9, tel. 664 30 91 wew. 67

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty skarbowe:
Zwolniony z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:
w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza GiM w Grójcu.

Formularze:
brak

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów lub zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2003 17:04