Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Jakie dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia ze wskazaniem miejsca zrzutu odpadów z podaniem numeru rejestracyjnego wozu asenizacyjnego.

Załączniki:
1) kserokopia umowy zawartej ze stacją zlewną bądź oświadczenie o gotowości przyjęcia
2) zaświadczenie zdrowotne lub społeczne
3) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych

Podstawa prawna:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Dz. U. z 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.;
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2009 roku Nr LI/392/09.

Opis procedury:
wniosek w 2 egz. należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta ul.Piłsudskiego 47. Odbiór zezwolenia pokój nr 4 w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec ul. Piłsudskiego 47.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 4, tel. 664 30 91 wew. 32

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty skarbowe:
107zł za zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Tryb odwoławczy:
w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza GiM w Grójcu.

Formularze:
brak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2003 17:08