Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne

 

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (IR-1) Informacja o gruntach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. kupno-sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą grunty sklasyfikowane w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione).


Załączniki:
ewentualnie dokumenty potwierdzające dane wykazane w formularzu (Akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów i budynków, itp.)

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Informacja w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku rolnego dostępna jest: menu przedmiotowe/podatki/stawki pod. i opł. lokalnych/podatek rolny

Opis procedury:
Podatnik składa wypełniony formularz IR-1 w pokoju nr 1 (z miasta Grójec), w pokoju nr 32 (z terenu gminy Grójec) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i terminy płatności.

Opłaty skarbowe:
Nie występuje

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Formularze:
(IPR-1) Informacja o gruntach.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 15:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.03.2016 11:05 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:05 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych -
(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:04 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:02 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku
rolnym -

(Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:47 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
05.07.2011 15:15 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:15 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku
rolnym -"

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:14 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku
rolnym -

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:14 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych - "
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:14 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:12 Usunięto załącznik Uchwała Rady -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:12 Dodano załącznik "Informacja o gruntach -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:11 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego -
(Rafał Markiewicz)
29.06.2011 14:42 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 12:00 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:21Zmieniono tytuł załącznika z "Dane o zwolnieniach u
ulgach w podatku rolnym -" na "Dane o zwolnieniach i ulgach
w podatku rolnym -"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:21 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:18Dodano załącznik "Uchwała Rady - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:17Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach u ulgach w podatku
rolnym - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:16Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:15Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:10Usunięto załącznik "(IPR-1) Informacja o gruntach"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:10Usunięto załącznik "(IPR-1) Informacja o gruntach"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:16Dodano załącznik "(IPR-1) Informacja o gruntach"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:15Dodano załącznik "(IPR-1) Informacja o gruntach"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 15:35 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)