Grójeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

KRS: 0000040848

ul. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
tel. (48) 664 64 21, (48) 664 64 22
fax. (48) 664 64 20.
e-mail gtbs@grojecmiasto.pl

REGON: 671943348
NIP: 797-16-30-405

Prezes Zarządu: Jacek Pałka

Rada Nadzorcza:

  1. Wioletta Kochanowska - przewodnicząca rady
  2. Aleksandra Drapała-Woźniak - wiceprzewodnicząca rady
  3. Piotr Jakub Kukułka - sekretarz

Wspólnicy: Gmina Grójec

Kapitał zakładowy: 1 064 000,00 zł

Grójeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką powołaną przez Gminę Grójec, która jest jednocześnie jej jedynym udziałowcem. Towarzystwo działa na podstawie ustawy o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133 poz. 654 z 1995 roku z późniejszymi zmianami), ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 739 z 2001 roku ), przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki.

Spółka została utworzona w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej na terenie Gminy , stąd też jej głównym zadaniem jest organizowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych, tj. budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem dla rodzin, które dysponując pewnymi środkami finansowymi nie mogą jednak, ze względu na ich niewystarczającą wysokość, samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych przez budowę lub kupno własnego mieszkania.

Decyzją Rady Miejskiej Grójeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało wyposażone w działki budowlane o łącznej powierzchni 6.315 m2. Działki mieszczą się na przedłużeniu ul. J. Wybickiego (za osiedlem komunalnym) .

Pierwsza inwestycja - budynek wielorodzinny dla 32 rodzin został zrealizowany w sierpniu 2001 r. Zasiedlenie nastąpiło we wrześniu 2001 roku. Mieszkania zostały oddane do użytkowania
w stanie wykończonym w standardzie mieszkań dla przeciętnej rodziny, czyli ze wszystkimi podstawowymi mediami w rodzaju wody, kanalizacji, gazu, itp., wyposażone w tzw. „biały montaż”.
Rozpoczęcie budowy kolejnego domu wielorodzinnego nastąpiło we wrześniu 2002 r. Zasiedlenie planowane jest na listopad 2003 r. Mieszkania również oddawane będą w stanie wykończonym,
z możliwością polepszenia standardu wykończenia. Koszt budowy przewidywany jest na ok.
1.800,00 zł/m2.

Majątek spółki w postaci rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2002 r wynosi-
4 488 725,64 zł

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Grójeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o o
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:24.06.2003 20:43
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:09.02.2021 14:50