Nabór na stanowisko Instruktora Specjalisty w G.O.K
 Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu ogłasza nabór na stanowisko:
Instruktora Specjalisty

   Od kandydata oczekujemy umiejętności w zakresie:

 • fachowego przygotowania zagadnień z zakresu teatru, muzyki, tańca, filmu, malarstwa
 • opracowywanie i przygotowywanie projektów dotyczących dofinansowania z środków UE
 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu animacji kultury
 • znajomość zagadnień reklamy i marketingu

   Wymagania:

 • jest obywatelem polskim
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • znajomość obsługi komputera  (Excel, World)
 • wiek do 30 lat
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość języków obcych

   Oferujemy:

 • pełen etat
 • możliwość rozwoju, w szczególności w zakresie animacji kultury
 • przyjazną atmosferę pracy

    Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

        Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Grójeckiego Ośrodka Kultury (sekretariat) lub pocztą 05-600 Grójec, ul. J. Piłsudskiego 3  z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Instruktora” w terminie do 25 wrzesień 2008r  Po upływie terminu do złożenia dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie GOK zostanie podana lista informacyjna o trzech wybranych kandydatach. Z osobami tymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Wymagane dokumenty:list motywacyjny powinny być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku Nr 101, poz.926) oraz ustawa z dnia 22.03.1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 20001 roku Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).

 
Dyrektor GOK
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grzegorz Rejer
 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GOK - Nabór na stanowisko Instruktora Specjalisty.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:09.09.2008 15:11
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:09.09.2008 15:11