WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wydział organizacyjny:

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Monika Maciak – Sekretarz Gminy 
     - Naczelnik Wydziału
26 tel.(48) 664-30-91 wew. 66
2. Jolanta Trzaska – inspektor 15 (48) 664-30-91 wew. 36
     

3. Magdalena Kaleta - sekretarka

 

Biuro Obsługi Interesanta (48) 664-26-22
(48) 664-30-91 wew. 64
4. Monika Stelmach - inspektor Sekretariat pok nr. 22

(48) 664-23-01
(48) 664-30-91

5. Mateusz Młodzianko – operator urządzeń powielających Biuro Obsługi Interesanta

(48) 664-30-91

 

Do zakresu zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza;
 2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu;
 3. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 4. prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej;
 5. realizacja polityki kadrowej w Urzędzie;
 6. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu;
 7. prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników Urzędu;
 8. współpraca  z komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 9. prowadzenie archiwum zakładowego;
 10. prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych;
 11. podejmowanie zadań w zakresie przygotowywania wyborów powszechnych
  i referendów lokalnych oraz ogólnokrajowych;
 12. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do publicznego wglądu;
 13. przyjmowanie ofert składanych przez oferentów w związku z ogłoszonymi przetargami i prowadzenie rejestru złożonych ofert;
 14. prowadzenie rejestru upoważnień pracowników Urzędu, rejestru zarządzeń Burmistrza oraz rejestru umów zawieranych przez Burmistrza;
 15. prowadzenie kancelarii Urzędu;
 16. prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu oraz przyjmowanie podań, skarg i wniosków w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 17. zaopatrywanie Urzędu w druki i materiały biurowe;
 18. udzielanie informacji interesantom Urzędu w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd;
 19. obsługa gospodarcza Urzędu;
 20. rozliczanie kierowcy ze zużytego paliwa;
 21. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 22. koordynowanie spraw związanych z użyciem herbu, flagi i logo miasta;
 23. koordynowanie współpracy z seniorami;
 24. sprawowanie kontroli zarządczej w wydziale w zakresie przypisanych zadań.

 

W ramach wydziału funkcjonują:

 1. Biuro Obsługi Interesanta do zadań którego należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu i przyjmowanie podań, skarg i wniosków w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  2. udzielanie informacji interesantom Urzędu w zakresie prowadzonych przez Urząd spraw.
 2. Dział obsługi do zadań, którego należy obsługa gospodarcza Urzędu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:30.06.2003 19:51
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.07.2021 09:02