Wydział Organizacyjny

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wydział organizacyjny:

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Monika Maciak – Sekretarz Gminy 
     - Naczelnik Wydziału
21 tel.(48) 664-30-91 wew. 66
2. Jolanta Trzaska – inspektor 15 (48) 664-30-91 wew. 36
     

3. Magdalena Kaleta

 

Biuro Obsługi Interesanta (48) 664-26-22
(48) 664-30-91 wew. 64
4. Monika Stelmach - podinspektor Sekretariat pok nr. 22

(48) 664-23-01
(48) 664-30-91

6. Mateusz Młodzianko – operator urządzeń powielających 7

(48) 664-30-91

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. zapewnienie  obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi i jego Zastępcom.
 2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy i spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,
 3. realizacja polityki kadrowej ustalonej przez Burmistrza,
 4. prowadzenie archiwum zakładowego,
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników i doskonaleniem zawodowym,
 6. prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,
 7. podejmowanie zadań w zakresie przygotowania wyborów powszechnych i referendów lokalnych oraz ogólnokrajowych,
 8. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do publicznego wglądu,
 9. przyjmowanie ofert składanych przez oferentów w związku z ogłoszonymi przetargami i prowadzenie rejestru złożonych ofert,
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynowanie działań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
 11. prowadzenie rejestru upoważnień, rejestru zarządzeń Burmistrza oraz rejestru umów zawieranych przez Burmistrza,
 12. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 13. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 14. prowadzenie kancelarii Urzędu,
 15. zaopatrywanie Urzędu w druki i materiały biurowe,
 16. w zakresie promocji:
  1. gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę,
  2. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu i kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
  3. redagowanie strony internetowej gminy przy współpracy z informatykiem Urzędu.
 17. Serwis i administracja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz aktualizacji serwisów internetowych urzędu przy współpracy z informatykiem Urzędu.

W ramach wydziału funkcjonują:

 1. Biuro Obsługi Interesanta do zadań którego należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu i przyjmowanie podań, skarg i wniosków w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  2. udzielanie informacji interesantom Urzędu w zakresie prowadzonych przez Urząd spraw.
 2. Dział obsługi do zadań, którego należy obsługa gospodarcza Urzędu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 19:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.07.2020 14:16 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
16.04.2020 07:40 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
08.08.2019 08:07 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
23.07.2019 08:32 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
01.07.2019 14:27 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
08.01.2019 12:00 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
07.08.2018 13:14 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
18.06.2018 13:32 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.01.2017 14:48 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.05.2016 11:39 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2016 08:35 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.09.2015 11:07 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.09.2015 11:07 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
15.09.2015 11:02 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
11.06.2015 13:26 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
07.10.2014 13:10 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.03.2013 08:42 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.03.2013 08:35 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
19.10.2011 14:20 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
04.10.2011 14:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
11.07.2011 09:19 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
10.02.2011 15:03 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.02.2011 13:50 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.01.2011 09:10 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.05.2010 14:29 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
23.10.2009 10:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.10.2009 14:26 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.10.2009 14:26 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.10.2009 14:22 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.10.2009 14:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.10.2009 14:20 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
31.07.2009 13:11 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
31.07.2009 13:10 Zmiana nazwy (Maciej Półtorak)
09.04.2009 09:19 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
08.04.2009 15:04 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.02.2009 13:48 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
23.09.2008 07:56 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
30.06.2003 19:51 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)