Rejestry

Rejestry prowadzone centralnie:

  1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Grójcu
  2. Rejestr Skarg i Wniosków
  3. Rejestr aktów wewnętrznych
  4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  5. Rejestr Kontroli

Ad 1.
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej pokój nr 11. Tu można zapoznać sie ze wszystkimi uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu jak i tu też wykładane sa do wglądu protokoły z posiedzeń Rady.
Począwszy od kadencji 2002-2006 wszystkie te dokumenty są publikowane w internecie. Uchwały Rady można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej w dziale "Prawo lokalne". Protokoły zaś w dziale "Rada Miejska". Oba te miejsca w Biuletynie tworzą odpowiednio internetowe wersje tych rejestrów. Celem zapoznania się z dokumentami (bądź otrzymania kopii) z poprzednich kadencji należy się skontaktować z Biurem Rady (tel. 048 664–36–81, email: radamiejska@grojecmiasto.pl ).

Ad. 2, 4, 5
Rejestry te prowadzone są przez Referat Organizacyjny. Celem zapoznania się z dokumentami ewidencjonowanymi w tych rejestrach prosimy o kontakt z p. Sekretarz Gminy (pokój nr 14, tel.664-30-91 w. 48)

Ad. 3
Rejestr ten prowadzony jest przez Referat Organizacyjny.
Począwszy od kadencji 2002-2006 zarządzenia Burmistrza są publikowane w internecie. Dokumenty te mozna znaleźć w dziale "Prawo lokalne". Wcześniejsze dokumenty są do otrzymania w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14, tel.664-30-91 w. 48).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 22:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż