WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Wydział spraw obywatelskich :

Pracownik wydziału:

nr pokoju

tel /wewn.

1.Agnieszka Jakubiak – Naczelnik Wydziału

14

tel. (48)664-30-91 wew.52
tel. (48)664-26-63

2. Ilona Zmysłowska - inspektor

3. Olga Ćwiek - referent

13

tel. (48)664-30-91 wew.53

4. Mariola Osińska – inspektor

8

tel. (48)664-30-91 wew.54

5. Ewa Dura - inspektor

8

tel. (48)664-30-91 wew.54

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz prowadzenie rejestrów w tym zakresie a także prowadzenie archiwum dowodów osobistych,
  2. Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw oraz udzielanie informacji osobowo – adresowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  3. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw związanych z obronnością kraju określonych odrębnymi przepisami,
  4. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych praz z poborem a także innych spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony określanych odrębnymi przepisami,
  5. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych, zgromadzeń i imprez masowych,
  6. Współdziałanie z Gminnym Komendantem Ochrony Przeciwpożarowej i jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz rozliczanie kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej ze zużytego paliwa i olejów a także współudział w przeprowadzeniu inwentaryzacji sprzętu w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.
  7. Przygotowanie i prowadzenie akcji kurierskiej na terenie miasta Grójca,
  8. Planowanie i realizacja zadań związanych z przygotowaniem Urzędu do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  9. Organizacja szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu i pracowników w zakresie zadań obronnych oraz kierownictwa jednostek organizacyjnych gminy,
  10. Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
  11. Współdziałanie z organami powiatowymi oraz wojewódzkimi w sprawach dotyczących obronności.
  12. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
  13. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy,
  14. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
  15. Wydawanie decyzji w sprawie cofania i wygaśnięcia zezwoleń oraz w przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  16. Współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do spraw Uzależnień oraz Gminną Komisją do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie prowadzonych spraw,
  17. Kontrola w zakresie prowadzonych spraw,
  18. Prowadzenie „Jednego okienka”.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Spraw Obywatelskich - Informacje Podstawowe
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:09.06.2003 21:05
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:16.07.2021 08:20