Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...

 

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP i PGL LASY PAŃSTWOWE

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (DR-1) Deklaracja na podatek rolny, załącznik ZR-1/A i ewentualnie ZR-1/B – do 15 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.


Załączniki:
W przypadku korekty deklaracji - informacja o przyczynach korekty.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz.1381 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r.poz. 613 z późn. zm.)
3) Informacja w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku rolnego dostępna jest: menu przedmiotowe/podatki/stawki pod. i opł. lokalnych/podatek rolny

Opis procedury:
Podatnik składa wypełniony formularze  w pokoju nr 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni.

Opłaty skarbowe:
Nie występuje

Tryb odwoławczy:
Tylko w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że złożona deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym lub deklaracja nie została złożona i wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego – odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Formularze:
(DR-1) Deklaracja na podatek rolny
(ZR-1/A) Dane o nieruchomościach rolnych
(ZR-1/B) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym
 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 15:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.03.2016 10:58 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:47 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
05.07.2011 15:25 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:25 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:25 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:25 Dodano załącznik "Dane zwolnieniach podatkowych w podatku
rolnym -"

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:24 Usunięto załącznik Dane zwolnieniach podatkowych w
podatku rolnym -

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:22 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:22 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:22 Usunięto załącznik Uchwała Rady -
(Rafał Markiewicz)
29.06.2011 14:34 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 12:00 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:43 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:39Dodano załącznik "Uchwała Rady - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:39Dodano załącznik "Dane zwolnieniach podatkowych w podatku
rolnym - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:38Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:37Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podarwk rolny
-" na "Deklaracja na podatek rolny -"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:36Dodano załącznik "Deklaracja na podarwk rolny - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:36Usunięto załącznik "(DR-1) Deklaracja na podatek rolny"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:35Usunięto załącznik "(DR-1) Deklaracja na podatek rolny"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:14Dodano załącznik "(DR-1) Deklaracja na podatek rolny"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:13Dodano załącznik "(DR-1) Deklaracja na podatek rolny"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 15:41 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)