Nazewnictwo placów i ulic

Nazewnictwo placów i ulic

Jakie dokumenty:
Wniosek z propozycją nadania nazwy ulicy

Załączniki :
Nie wymagane

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968r w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. N r 23 poz. 151 z 1968r.)
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968r o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. 30 poz. 197 z 1968r.)

Opis procedury
Projekt uchwały Rady Miejskiej , opinia Komisji Rady Miejskiej, akceptacja Rady Miejskiej, ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Miejsce załatwienia sprawy
Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pok. nr 2

Termin załatwienia sprawy
Do 90 dni

Opłaty skarbowe
Nie występuje

Tryb odwoławczy
Nie występuje

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta

Formularze
-

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nazewnictwo placów i ulic
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2003 19:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż