Procedury Audytu Wewnętrznego oraz Program Zapewnienia Jakości

ZARZĄDZENIE NR  9/2010
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
GRÓJEC
z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 7/2005 w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego.  

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 7/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 11 stycznia 2005r:

  1. dotychczasowy Załącznik otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do    niniejszego Zarządzenia.
  2. wprowadza się załącznik Nr 2 „ Program zapewnienia i poprawy jakości”, w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Załączniki:

Załącznik nr 1. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO >> Pobierz

                      1.1 Załączniki do procedur >> Pobierz

Załącznik nr 2. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI >> Pobierz

                      2.1 Załącznik nr 1 do programu >> Pobierz

                      2.2 Załącznik nr 2 do programu >> Pobierz

                      2.3 Załącznik nr 3 do programu >> Pobierz

                      2.4 Załącznik nr 4 do programu >> Pobierz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedury Audytu Wewnętrznego oraz Program Zapewnienia Jakości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Katarzyna Suwarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2010 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż