Karta Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE Nr 8/2010
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
W GRÓJCU
z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie : zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 6/2005w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 6/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 11 stycznia 2005r,  dotychczasowy załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Załączniki:

Karta Audytu >> Pobierz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta Audytu Wewnętrznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Katarzyna Suwarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2010 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż