Ogłoszenie
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

I.Niezbędne wymagania dla kandydatów

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie średnie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem)
 • zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie gminy Grójec
 • pełna sprawność fizyczna
 • umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się,  asertywność)
 • obowiązkowość,
 • rzetelność
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • znajomość terenu gminy

II. Harmonogram zadań - dyspozycyjność rachmistrzów:

 • 5 stycznia - 25 lutego 2011 r.: szkolenie rachmistrzów, (3 dni szkolenia)
 • 1-17 marca 2011 r.- obchód przedspisowy,
 • 6-7 kwietnia 2011 r.- odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
 • 8 kwietnia - 30 czerwca 2011 r. - praca rachmistrzów w terenie

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie kandydatury na formularzu, który należy pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub ze strony internetowej grojecmiasto.pl
 2. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

IV. Termin składania zgłoszeń: 6-20 grudnia 2010 roku.

V. Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, p. 5.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych są: Pani Wioletta Kochanowska - lider gminny, tel. 48 664-30-91 wew. 47 oraz Pani Jolanta Machalska - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego tel. 48 661-27-72.

 
Gminny Komisarz Spisowy
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:08.12.2010 14:38
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:08.12.2010 14:38