Zarządzenie Nr 1/10
Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Grójcu

Na podstawie art. 17 ust. l pkt. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47 póz. 277 z 2010 roku) zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Gminne Biuro Spisowe w Grójcu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku w następującym składzie:
Jolanta Machalska - Zastępca Gminnego Komisarza
Wioletta Kochanowska - lider gminny
Członkowie:
Małgorzata Bazyl
Bożena Migdalska

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Gminny Komisarz Spisowy
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 1/10 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 6 grudnia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:09.12.2010 14:34
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:09.12.2010 14:34