Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Procedura załatwiania sprawy w UMiG w Grójcu

Numer  GP - 6727

Tytuł:

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek Inwestora ( do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta i na stronie internetowej).

Załączniki:

Mapa geodezyjna w skali 1:5 000 lub 1 : 10 000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem- tylko w przypadkach wniosków dotyczących więcej niż 5 działek.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami)

Opis procedury:

Zaświadczenie zostaje wydane na wniosek z określeniem celu w jakim będzie wykorzystane.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 4, tel. 664 30 10

Termin załatwienia sprawy:

1-3 dni.

Opłaty skarbowe:

  • za zaświadczenie 17 zł.

Tryb odwoławczy:

-----------------------

Formularze:

Z3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2011 14:43