Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.1
  2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. za wydanie zezwolenia z wyłączeniem zjazdu do  posesji przeznaczonej wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe.2
  • 1. W przypadku, braku projektu zagospodarowania działki, mapę do celów opiniodawczych można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej.
  • 2.Nie dotyczy zjazdu do  posesji przeznaczonej wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe. Opłatę skarbową tytułem wydania zezwolenia w wysokości 82 zł. należy uiścić w kasie U.Gm.i M. lub wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu nr 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690.
 1. Miejsce załatwienia sprawy:
  Wydział Inwestycji pokój nr 10 telefon (48) 664-30- 91 wew. 55.
 2. Załączniki:
  ·Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2011 08:29