Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne

 

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (IL-1) Informacja o lasach osób fizycznych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. kupno-sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą grunty leśne).

Załączniki:
ewentualnie dokumenty potwierdzające dane wykazane w formularzu (Akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów i budynków, itp.)

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Informacja w sprawie ceny drewna stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku leśnego dostępna jest: menu przedmiotowe/podatki/stawki pod. i opł. lokalnych/podatek leśny

Opis procedury:
Podatnik składa wypełnione formularze w pokoju nr 1 (z miasta Grójec), w pokoju nr 32 (z terenu gminy Grójec) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i terminy płatności.

Opłaty skarbowe:
Nie występuje

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze:
(IL-1) Informacja o lasach

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 15:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.03.2016 11:09 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:08 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:08 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja w sprawie
podatku leśnego - " na "Informacja o lasach osób
fizycznych - "

(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:07 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach w podatku leśnym
-

(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:07 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych -
(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:07 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
09.03.2016 10:55 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:45 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
06.07.2011 10:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:21 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach w podatku leśnym -"
(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:21 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach w podatku leśnym
-

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:20 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych -"
(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:20 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych -
(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:19 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego -
"

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:19 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego
-

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 10:19 Usunięto załącznik Uchwała rady -
(Rafał Markiewicz)
29.06.2011 14:28 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 11:59 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:35Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach w podatku leśnym -
"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:34Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:33Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego -
"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:32Dodano załącznik "Uchwała rady - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:31Usunięto załącznik "(IDL-1) Informacja o lasach"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:31Usunięto załącznik "(IDL-1) Informacja o lasach"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:31 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:12Dodano załącznik "(IDL-1) Informacja o lasach"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:10Dodano załącznik "(IDL-1) Informacja o lasach"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 15:46 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)