Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenia nieruchomości

Jakie dokumenty:
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Załączniki :
1. Mapa z zaznaczoną granicą sporną
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
3. Wykaz stron
4. Zgoda geodety uprawnionego lub jednostki wykonawstwa geodezyjnego na przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Podstawa prawna
1. Art. 29 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r.)
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453 z 1999r.)

Opis procedury
Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego .
Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości lub o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu.

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 2

Termin załatwienia sprawy
14 dni od daty przedłożenia przez geodetę uprawnionego lub jednostkę wykonawstwa geodezyjnego dokumentacji rozgraniczeniowej skontrolowanej uprzednio przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grójcu.

Opłaty skarbowe
Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta

Formularze
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozgraniczenia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2003 20:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.02.2011 13:00 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
12.06.2003 20:29Dodano załącznik "Wzór wniosku o rozgraniczenie
nieruchomości"
(Maciej Półtorak)
12.06.2003 20:28 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)