Grójec, dn.2012-04-03

Informacja

W miesiącu kwietniu 2012 roku odbędą się konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Grójec w sprawie określenia organizacji i zakresu działania sołectw jako jednostek pomocniczych Gminy Grójec .
Poniżej znajduje się wykaz sołectw objętych konsultacjami, dane o terminach i miejscach przeprowadzenia konsultacji oraz składy komisji do przeprowadzenia konsultacji.

Projekt statutu danego sołectwa udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, u sołtysa sołectwa oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, p. 26.

Informacji dot. konsultacji udziela Pani Hanna Górka, Biuro Rady Miejskiej w Grójcu, Plac Wolności 2, tel. /48/ 664-32-77.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy danego sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Grójcu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectw do udziału w konsultacjach.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o konsultacjach z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:03.04.2012 15:11
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:25.04.2012 08:51