Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

Jakie dokumenty:
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości – złożony przez osobę, która ma w tym interes prawny tj. właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego.

Załączniki :
1. mapy z projektem podziału nieruchomości przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Grójcu
2. Aktualny odpis księgi wieczystej
3. Aktualny wypis z rejestru gruntów
4. Kopia mapy ewidencyjnej
5. Wykaz zmian gruntowych
6. Protokół przyjęcia granic

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – art. 96 ustawy (tekst jednolity – Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2863 z 2004r.)
Opis procedury
Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 3

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

Opłaty skarbowe
Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta

Formularze
Wzór wniosku o podział nieruchomości

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podziały nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2003 20:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.02.2011 14:38 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
12.06.2003 20:35Dodano załącznik "Wzór wniosku o podział nieruchomości"
(Maciej Półtorak)