WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH  
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  I  KWARTALE  2012  ROKU

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.
Nazwisko i imię
Wysokość umorzonej kwoty w zł
1.  Strzyga Alicja
0,54
2.  Kałuża Beata
288,68
3.   Stanik Zbigniew
887,17
4.   Sygocki Krzysztof
116,14
5.  Oracz Izydor
139,73
6.  Kazimierska Jadwiga
432,65
7.   Jaworek Danuta
92,28
8.  Gołota Halina
319,29
9. Długowska Zofia
1.811,57
10. Szymajda Hanna
448,63
11. Bors Jan
131,11
12. Waśkiewicz Stanisław
209,03
13. Ajmocka Danuta
187,2
14. Syska Grażyna
158,19
15. Kwapisz Zbigniew
130,67
16. Krajewska Elżbieta
127,66
17. Majewski Sławomir
105,5
18. Wierzbicka Iwona
98,03
19. Sokołowska Elżbieta 
104,16
20. Błędowski Mieczysław
243,3
21. Łukasiak Remigiusz
278,07
22. Majewski Marek
303,9
23. Peć Marianna
163,29
24. Mysiak Leokadia
183,38
25. Głodek Zofia
151,31
26. Pawlak Zbigniew
286,41
27. Jeżak Aneta
372,98
28. Stryjewska Stanisława
330,71
29. Stelmasińska Anna
59,38
30. Furman Teresa
235,01
31. Stefańska Grażyna
21,79
32. Lorek Alicja
66,88
33. Kołecki Krzysztof
539,37
34. Pietrzak Teresa
859,33
35. Zegarski Bogdan
453,83
36. Szymczak Henryk
441,24
37. Wagner-Wiśniewska Jolanta
298,72
38. Polska SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
102,35
39. Kot Paweł
2.536,45
40. Gałka Lidia
1.641,90
41. Korczak Aleksandra
1.641,90
42. Korczak Patrycja
1.641,90
43. Słupek Jakub
1.641,90
44. Słupek Kamil
1.641,90
45. Słupek Damian
1.641,90
46. Żurawski Mieczysław
94,28
47. Barszcz Teresa
205,18
48. RENEX Sp. J. Piaseczno
169,22
49. Ponnceleusz-Procek Grażyna
1.083,66
50. Ignatowska Katarzyna 
717,02

Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157,  poz.1240 z późn. zm.).

Grójec, dnia 30 kwietnia 2012r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W I KWARTALE 2012 ROKU.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.04.2012 10:25
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.04.2012 10:26