Informacja

W dniu 3 czerwca 2012 roku w godz. 12:00 - 14:00 w świetlicy w Mięsach odbędą się ponowne konsultacje z mieszkańcami sołectwa Mięsy w sprawie określenia organizacji  i zakresu działania sołectw jako jednostek pomocniczych Gminy Grójec.

Projekt statutu sołectwa udostępniony jest  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, u sołtysa sołectwa oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,  ul. Józefa Piłsudskiego 47, p. 26.

Informacji dot. konsultacji udziela Pani Hanna Górka, Biuro Rady Miejskiej w Grójcu, Plac Wolności 2, tel. /48/ 664-32-77.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy danego sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Grójcu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectw do udziału w konsultacjach.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o ponownych konsultacjach z mieszkańcami sołectwa Mięsy w sprawie określenia organizacji i zakresu działania sołectw jako jednostek pomocniczych Gminy Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:25.05.2012 13:59
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:25.05.2012 14:01