Grójec, dn.2012-07-31

WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH  
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  II  KWARTALE  2012  ROKU

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1. 

Marcinkowska Iwona

134,78

2. 

Szczepanik Anna

330,23

3. 

Grenke Eugeniusz

9.582,65

4. 

Bedoński Jan

9.104,13

5. 

Jaszewski Krzysztof

7.193,29

6. 

Kołodziejska Monika

6.017,46

7. 

Kwiatkowski Leszek

9.402,15

8. 

Lech Jadwiga

12.207,54

9. 

Pawlik Sylwia

20.756,60

10. 

Ściechurski Mirosław

5.475,72

11. 

Woźniak Halina

9.920,95

12. 

Kachniarz Artur

3.620,76

13. 

Klat Halina

18.089,22

14. 

Pakuła Helena

7.161,50

15. 

Giszka Marianna

4.411,00

16. 

Pietrzak Edward

3.660,70

17. 

Jaszewska Elżbieta

65,89

18. 

Bedoński Marcin

164,39

Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157,  poz.1240 z późn. zm.).

Grójec, dnia 31 lipca 2012r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOS IADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W II KWARTALE 2012 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:31.07.2012 12:04
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:31.07.2012 12:04