WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH  
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  III  KWARTALE  2012  ROKU

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/

 

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1. 

Jasińska Jolanta

653,36

2. 

Jędrzejczak Aneta

2.055,50

3. 

Jarecka Ewa

5.957,76 

4. 

Zakład Fryzjerski EWA

124,00

5. 

Matulka Stefania

5.742,57

6. 

Szymczak Janina

557,27

7. 

Pawlak Bożena

72,44

8. 

Katarzyna Jabłońska

628,99

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157,  poz.1240 z późn. zm.).

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W III KWARTALE 2012 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:31.10.2012 14:06
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:31.10.2012 15:03