KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, późn. zm. 1)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1m3.

Opublikowano: M.P.2012.788

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego:
wz. H Dmochowska


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96,poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 

INFORMACJA.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ stawka podatku leśnego wg ceny drewna określonej w Komunikacie Prezesa GUS w 2013r. wynosi:

41,01 zł z 1 ha powierzchni lasu (0,220 m3 x 186,42 zł/1m3 = 41,01 zł

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek leśny w 2013r - obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:17.12.2012 13:30
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:18.12.2012 10:11