Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...

 

Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP i PGL LASY PAŃSTWOWE

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (DL-1) Deklaracja na podatek leśny z załącznikiem ZL-1/A  i ewentualnie ZL-1/B – do 15 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.


Załączniki:
W przypadku korekty deklaracji - informacja o przyczynach korekty.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465)
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
3) Informacja w sprawie ceny drewna stanowiącej podstawę ustalenia stawki podatku leśnego dostępna jest: menu przedmiotowe/podatki/stawki pod. i opł. lokalnych/podatek leśny

Opis procedury:
Podatnik składa wypełniony formularz deklaracji (DL-1) z załącznikami  w pokoju nr 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.

Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni.

Opłaty skarbowe:
Nie występuje

Tryb odwoławczy:
Tylko w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że złożona deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym lub deklaracja nie została złożona i wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego – odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Formularze:
(DL-1) Deklaracja na podatek leśny
(ZL-1/A) Załącznik do deklaracji
(ZL-1/B) Załącznik do deklaracji

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 15:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.03.2016 10:52 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:45 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
06.07.2011 08:12 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
06.07.2011 08:12 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek
leśny -"

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 08:12 Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji na podatek
leśny -

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 08:12 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek
leśny -"

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 08:12 Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji na podatek
leśny -

(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 08:12 Usunięto załącznik Uchwała Rady -
(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 08:12 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny -"
(Rafał Markiewicz)
06.07.2011 08:11 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny -
(Rafał Markiewicz)
29.06.2011 14:23 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 11:59 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:08 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:04Dodano załącznik "Uchwała Rady - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:03Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 15:02Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 14:59Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny - "
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 14:57Usunięto załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/6/02 z dnia 2 grudnia 2002r."
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 14:57Usunięto załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/6/02 z dnia 2 grudnia 2002"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 14:57Usunięto załącznik "(DL-1) Deklaracja na podatek leśny"
(Maciej Półtorak)
24.01.2005 14:56Usunięto załącznik "(DL-1) Deklaracja na podatek leśny"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:17Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/6/02 z dnia 2 grudnia 2002"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:17Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
II/6/02 z dnia 2 grudnia 2002r."
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:15Dodano załącznik "(DL-1) Deklaracja na podatek leśny"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:14Dodano załącznik "(DL-1) Deklaracja na podatek leśny"
(Maciej Półtorak)